Krok 1 – Przygotowanie

Co ustalamy na tym etapie?

 

  1. przedmioty do spisu, również  te nietypowe 
  2. dokładne adresy lokalizacji 

  3. harmonogram pracy opracowany z klientem

  4. zasady naklejania etykiet

  5. osoby odpowiedzialne za inwentaryzacje 

  6. plan projektu, instrukcje, pełna dokumentacja